Grøn profil

Borntek Industri er kvalitet
ISO 9001- og miljø ISO14001 certificeret 

BI deltog i workshoppen – Klimakompasset i efteråret 2022

Borntek Industris miljøforhold er følgende:

 • Lugt – Emission til luft af forskellige typer, udsugning fra CNC-maskiner, og i mindre omfang svejserøg fra svejseplads.
 • Spildevand fra bad toilet og håndvaske
 • Affald bl.a. pap, papir, m.m.
 • Spild i produktionen
 • Støj 
 • Forurening til jord
 • Energiforbrug (el, fjernvarme)
 • Vandforbrug
 • Forbrug af hjælpestoffer, (inkl. svejsegas)
 • Kemikalieaffald
 • Transport, (diesel forbrug)
 • Risiko for brand
 • Råvarer bæredygtige/ikke bæredygtige

Idégrundlag

Borntek Industri A/S er underleverandør og producerer ingen varer med eget design, derfor er der ikke stor påvirkning miljømæssigt, da produktionen er spåntagende bearbejdning af plast og metaller, ud fra kundens specifikationer og tegninger.

Det er således begrænset, hvad vi kan påvirke gennem vores egen produktion set i forhold til produkternes livscyklus.

Vi kan derimod i et vist omfang påvirke kunden/slutbrugeren til at vælge grønne og mere bæredygtige produkter gennem vores salg.
som del af samarbejdet med vores kunder, kan vi i deres konstruktions- og udviklingsfase rådgive dem og derigennem skabe opmærksomhed på de bæredygtige ydelser som vi tilbyder.

Borntek Industri A/S kan påvirke underleverandører til at udvise miljøbevidsthed gennem Code of Conduct og anbefale ISO14001 certificering.

Vores produkter består af plast, stål og andre metaller og vil derfor normalt altid kunne genbruges ved omsmeltning. Vores indkøbte stålvarer består både af genbrugsmetal og ny metal. Vi kan gennem vores leverandører sikre, at vi har bæredygtige produkter at tilbyde vores kunder.

Der hvor Borntek Industri A/S direkte kan påvirke miljøforhold og miljøpåvirkninger, er primært i vores egne produktionsfaciliteter.

Borntek Industri A/S kan også påvirke vores primære leverandører til at udvise miljøbevidsthed bl.a. gennem vores indkøbsordre, hvor på der er henvist til vores miljøpolitik som kan rekvireres ved henvendelse, samt beskrevet, at såfremt leverandøren godtager ordren, så erklæres det også at leverandøren overholder REACH og CONFLICT-materials.

Borntek Industri A/S vil til enhver tid være certificeret efter gældende ISO 9001 og ISO 14001 standard.

Borntek Industri A/S vurderes at omfatte følgende verdensmål:

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Målet handler om at sikre en universel adgang en overkommelig pris på elektricitet og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Vi laver en reduktion af energiforbruget, med en mindre motoreffekt og kortere proceshastighed.

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Derved opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030

Vi er medlem af Dansk Industri, og har tegnet overenskomst. Vi investerer i automation og ny teknologi.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, måden hvorpå vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, samt tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere, i at genbruge og reducere deres affald.

Vi laver en optimering og reduktion af råvarer forbrug, en reduktion af spild, samt mulig genanvendelse af spildet der opstår.

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Målet handler om at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde.

Vi har et tæt samarbejde med vore kunder i nærområdet Bornholm bl.a. JENSEN Danmark A/S & Ole Almeborg A/S, med dag til dag levering, minimal kørsel og lagerbinding.