Historie

Borntek Industri A/S

Borntek Industri er startet i 1998, af Jeppe Poulsen og sønnen Casper Poulsen, som
i dag er eneejer og direktør.

Virksomheden er underleverandør indenfor spåntagende bearbejdning i metalindustrien.

Borntek Industri A/S’ største kunder er flere af de lokale virksomheder, men også
en række kunder i resten af landet og Skandinavien.
Virksomheden beskæftiger i dag 26 medarbejdere, heraf 3 lærlinge og 2 fleksjobbere.

I sammenhæng med et strategiarbejde i virksomheden, har vi et ønske om at udvikle forretningen i en bæredygtig retning. I forbindelse med denne strategi og ved
deltagelse i flere projekter, har vi fået undersøgt de muligheder der ligger i at lave en grøn omstilling.
Investeringer og forretningspotentialer resulterer i en mere energi- og ressource
effektiv produktion og dermed et mere bæredygtigt produkt til vores eksisterende og fremtidige kunder.

I september 2022 blev 2 lokationer samlet i en nyindrettet moderne grøn og bæredygtig maskinfabrik, under arbejdstitlen ”Den Grønne Maskinfabrik”.
Visionen med den grønne maskinfabrik er opstået som udløber af Bright Green Island strategien og arbejdet i Bæredygtig Bundlinje Bornholm. Dette er dog særligt forankret i ejernes ønske om at tage ansvar for naturen og miljøet på Bornholm, på en kosteffektiv måde hvor der kan tjenes penge.

Hør om Borntek Industri A/S

1998
1998

Borntek bliver etableret med CNC maskiner

2003
2003

Borntek bliver omdannet til A/S.
Første langdrejer købes, med bevilget tilskud fra EU Regionalfonden.

2004
2004

Virksomheden KLT købes og fusioneres ind i Borntek

2006
2006

Professionel bestyrelse oprettet

2010
2010

Samhandelsaftale med Ruko/Assa Abloy

2011
2011

Professionel bestyrelse udskiftet.
Investeringsprojekt med udvidelse af langdrejer afd.
Ombygning af lokaler, med bevilget tilskud af EU Regionalfonden.

2013
2013

Borntek bliver Gazelle virksomhed for første gang.

2014
2014

Samhandelsaftale med Jensen Denmark,
OB hærdet centerles og Mazak Variaxes bearbejdningscenter købes.

2015
2015

Samarbejdsaftale med Jensen Denmark.
OB valser og Mazak VTC 800 bearbejdningscenter købes.

2016
2016

Bortek modtager Dansk Industri Initiativs pris.
Lejer 820 m2 på Lillevangsvej.

2017
2017

Borntek etablerer Mill Turn A/S i Herning.
Robolcelle købes.

2018
2018

Borntek modtager Dansk Industri prisen for årets lærling og modtager Bornholms Erhvervsskoles Branchepris.

2019
2019

Samarbejdsaftale med Ole Almeborg, Hasle.

2021
2021

Købt ejendommen Lillevangsvej 6, for at samle aktiviteterne på én adressse.

2022
2022

Tilendebragt generationsskifte, Casper Poulsen er nu eneejer.
Efter omfattende renovering og malerarbejde af de nye lokaler på
5.000 m², gennemføres flytningen, og produktionen samles på Lillevangsvej 6.
Borntek investerer i et nyt forretningsområde og køber en ny CNC-plastpladefræser.
Borntek investerer massivt i ny automatisering og køber 2 nye robotceller. Borntek råder nu over 25 CNC-maskiner.
Borntek sætter fokus på grøn omstilling, og starter arbejdet med
”Den grønne maskinfabrik”.

2023
2023

Borntek bliver ISO-certificeret efter ISO9001(kvalitet) og ISO14001(miljø)